Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - GDPR συνιστά αναπόσπαστο μέρος των «Όρων και Προϋποθέσεων» λειτουργίας της Ιστοσελίδας, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση κάνοντας κλικ εδώ.

Υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτε είναι η εταιρεία ΤΗΕANGELIS, που εδρεύει στην οδό Λιβανάτων 4 Λάρισα, Τ.Κ 41223, ΕΛΛΑΔΑ, τηλ. +30 2410 233233, φαξ +30 2410 233233 (η "THEANGELIS").

Η THEANGELIS είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Η THEANGELIS ενδέχεται να συλλέγει προσωπικές σας πληροφορίες από διάφορες πηγές, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Ενδεικτικά, μπορεί να συλλέγουμε προσωπικές σας πληροφορίες όταν τις προσφέρετε σε ένα κατάστημά μας, εγγράφεστε στην Ιστοσελίδα ή προβαίνετε σε ηλεκτρονικές αγορές των προϊόντων μας. Εκτιμούμε και σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή κατά το μέγιστο δυνατό και αναγκαίο βαθμό για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας και την καλή χρήση της από εσάς. Σας βεβαιώνουμε ότι οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία μας παρέχετε παραμένει αυστηρά εμπιστευτική. H εταιρεία, δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό ή φυσικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα THEANGELIS χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, την προώθηση αγαθών και την ενημέρωση των πελατών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά την ασφάλεια συναλλαγών καθώς και την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων ή ακόμη για πραγματοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού σκοπού και φορητότητας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@theangeliscosmetics.com με θέμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «GDPR - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ».

Scroll to Top